Ἱερὲς ἡμέρες

guguy7gyghἹερὲς Ἡμέρες

Σχεδὸν κάθε μία ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες ἢ ἀκόμα καὶ χιλιάδες θεότητες μὲ τόπους λατρείας σὲ μία ἑλληνικὴ πόλη-κράτος κάθε χρόνο εἶχε μία δική της ἡμέρα, μιὰ ἡμέρα ποὺ ἦταν εἰδικά ἀφιέρωμένη στὸν ἴδιο τὸ θεὸ ἢ τὴ θεά.

Ἡ ἱερὴ ἡμέρα μποροῦσε νὰ ἑορτάζεται μόνο ἀπὸ τὴν οἰκογένεια ποὺ ἔτεινε στὴ λατρεία τῆς θεότητος, ἤ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς συγκεκριμένης γειτονιᾶς ὅπου εὐρίσκετο τὸ ἱερὸ τῆς θεότητος , ἢ ἀπὸ ὅλους τοὺς πολίτες τοῦ κράτους.
Ἡ Λατρεία γιὰ αὐτὴ τὴν ἡμέρα εἶχε ὡς στόχο, σὲ γενικὲς γραμμές, νὰ κρατήσει τὴ θεότητα εὐχαριστημένη μαζὶ μὲ τοὺς λατρευτὲς της γιὰ ὅλο τὸ χρόνο.
Ἦταν μιὰ θρησκευτικὴ συντήρηση τῆς λατρείας τῆς θεότητος καὶ μιὰ ὑποχρέωση κάθε χρόνο πρὸς τὴν θεότητα.
Μία τέτοιου εἴδους λατρεία ἀπὸ μία οἰκογένεια, θὰ μποροῦσε νὰ περιλαμβάνει μία ἁπλὴ προσευχὴ καὶ μία προσφορὰ ἀπὸ ἕναν ἱερέα ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωί μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου.
Ἡ οἰκογένεια θὰ μποροῦσε μετὰ νὰ θυσιάσει μία αἶγα ἢ ἕνα πρόβατο καὶ ἀργότερα νὰ ἔχουν μία ἑορτὴ γιὰ τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας καὶ γιὰ τοὺς φίλους.

Ἡ ἱερὴ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς θεότητος θὰ μποροῦσε ἐπίσης νὰ περιλαμβάνει τὸ σύνολο τῆς γειτονιᾶς ἢ τοῦ χωριοῦ ποὺ συμμετεῖχαν σὲ αὐτὴ τὴ λατρεία.

Γιὰ ὅλους τοὺς Ἀθηναίους γιὰ παράδειγμα ἡ ὄγδοη ἡμέρα τοῦ κάθε μηνὸς ἦταν ἱερὴ γιὰ τὸν Ποσειδῶνα, καὶ ἡ ἐτήσια ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἦταν , κατὰ πάσα πιθανότητα ἤ κάθε τέσσαρα ἔτη, ἡ ὄγδοη ἡμέρα τοῦ Ποσειδεῶνος.
Αὐτός, ὁ ἕκτος μῆνας τοῦ ἀττικοῦ ἔτους, ἔπεφτε στὸ μεσοχείμωνο καὶ πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸν θεό καὶ ἀπὸ μιὰ ἑορτὴ ποὺ πραγματοποιόταν σὲ αὐτὴ τὴν ἑποχὴ, τὰ Ποσείδια τοῦ Ποσειδῶνος.
Ἔτσι, στὶς 8 Ποσειδεῶνος, ὁ ἱερέας, τὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς ποὺ ἀφιέρωναν στὸν Ποσειδῶνα , οἱ γείτονες, καὶ ὁλόκληρη ἡ πόλη συγκεντρώνονταν γύρω ἀπὸ τὸ ἱερὸ τὴν αὐγὴ, γιὰ νὰ γιορτάσουν τὰ Ποσείδια.
Οἱ Ἕλληνες θεοὶ δὲν εἶναι «πανταχοῦ παρὼν», ἕτσι πρῶτα οἱ Ἕλληνες προσεύχονταν στὸν Ποσειδῶνα γιὰ εἰσακουστοῦν ἀπὸ τὸν θεὸ καὶ νὰ λάβει τὴν προσφορά τους, προσεύχονταν ἐπίσης γιὰ τὴν προστασία τῆς οἰκογένειας, τῶν ἀγαπημένων , τῶν φίλων τους καὶ ὅλων τῶν γνωστῶν τους ποὺ ἀνοίγονταν στὸ πέλαγος λόγω ἐπαγγέλματος ἤ ταξειδιοῦ, στὴ συνέχεια ἔκαναν τὴν προσφορά στὸ θεό.

Αὐτὸ θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ εἶναι καὶ τὸ τέλος τῆς ἑορτῆς ἂν ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ μικρὴ οἰκογενειακὴ ἑορτὴ καὶ γιὰ τὸ ὑπόλοιπό της ἡμέρας νὰ στραφοῦν σὲ ἄλλες δραστηριότητες.
Ἂν θυσίαζαν ζῶο τότε θὰ μποροῦσε ἡ ἑορτὴ, ὅπως στὰ Ποσείδια, νὰ κρατήσει μέχρι ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα καθῶς θὰ ἦταν ἀπασχολημένοι μὲ τὸ μαγείρεμα τοῦ ζώου καὶ τὸ δεῖπνο.
Ἡ προσευχὴ καὶ ἡ Θυσία προσέφεραν στιγμὲς βαθιᾶς θρησκευτικῆς εὐλάβειας, καὶ ὅλα συνέβαιναν μέσα στὸ πλαίσιο τῆς εὐτυχίας τῆς οἰκογένειας, τῆς χαρᾶς μὲ τοὺς φίλους, τοὺς γείτονες, καὶ τὸ καλὸ φαγητό.

Ἀττικοὶ Μῆνες

Ἑκατομβαιών = Ἰούνιος-Ἰούλιος
Μεταγειτνιών = Ἰούλιος-Αὔγουστος
Βοηδρομιών = Αὔγουστος-Σεπτέμβριος
Πυανεψιών = Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος
Μαιμακτηριών = Ὀκτώβριος-Νοέμβριος
Ποσειδεών = Νοέμβριος-Δεκέμβριος
Γαμηλιών = Δεκέμβριος-Ἰανουάριος
Ἀνθεστηριών =Ἰανουάριος-Φεβρουάριος
Ἐλαφηβολιών = Φεβρουάριος-Μάρτιος
Μουνιχιών = Μάρτιος-Ἀπρίλιος
Θαργηλιών =Ἀπρίλιος-Μάιος
Σκιροφοριών = Μάιος-Ἰούνιος.

Jon Mikalson
Φωτογραφία: Aναθηματικὴ πλάκα ποὺ ἀπεικονίζει μία οἰκογένεια νὰ παίρνει μέρος σὲ κάποια ἱερὴ πομπὴ ,ΑΤΤΙΚΗ 86η ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...